Musica Minore

Musica minore

Komorní soubor Musica Minore byl založen v roce 2007 mladými špičkovými umělci a je tělesem, které interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost, včetně vlastní tvorby. Impulsem ke vzniku byl společný zájem o „muzicírování v malém“. Hudbu s obvyklým označením „vážná“ by však tento soubor ve svém podání nazval raději jako hudbu velmi živou a plnou energie. Musica Minore se neomezuje na jediné obsazení komorního orchestru, ale jejím specifikem je střídání různých komorních uskupení v rámci jednoho koncertního programu. To umožňuje sestavit kreativní repertoár, který je inspirující pro hráče a pestrý pro posluchače.

Ambicí souboru je kromě prezentace vlastních projektů také spolupráce s různými vokálními ansámbly, projekty inspirující se jinými hudebními žánry (koncerty filmové hudby, hudebně – vzdělávací program The Beatles – Příběh legendy, „Hudba ve světě filmu“, aj.) a především také spolupráce s různými sólisty (z předních českých umělců jsou to např. V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, manželé Alvarezovi, ze sólistů mladé generace např. J. Mráček, L. Klánský, A. Vlčková, aj.).

Pondělí 8. 4. 2013 17.00 Alternativa - Kulturní institut Zlín

Esejistka, prozaička a básnířka Sylva Fischerová a literární kritik Vladimír Karfík zahájí Literární jaro, moderuje Martin Pášma, hudbou provází houslové trio komorního souboru Musica Minore. Slavnostní zahájení Literárního jara.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program