Jiří Trávníček

Jiří Trávníček

(nar. 1960 ve Vyškově na Moravě)
Literární vědec, historik a kritik, vysokoškolský profesor, editor.

Zabývá se moderní českou a středoevropskou literaturou, interpretací a hermeneutikou, čtenářskou kulturou.

Vystudoval češtinu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1991-1992 postgraduálně studoval na University of London. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, externě učí také na brněnské filosofické fakultě.

 

Je autorem publikací Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003), Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy (2007) aj.

Čtením a čtenářstvím v českém prostředí se zabývá v knihách Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2008) a Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2011).

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše.

Čtenáři a internauti

Čtvrtek 11. 4. 2013 17.00 Krajská knihovna Františka Bartoše

Spisovatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová a literární teoretik, historik a kritik Jiří Trávníček diskutují nad historií a současnými trendy českého knižního trhu.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program