Hynek Bočan

Hynek Bočan

Vystudoval režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Začal pracovat na Barrandově jako asistent režie s Karlem Kachyňou, pak jako pomocný režisér spolupracoval např. s Jindřichem Polákem a Jiřím Weissem. Od roku 1965 začal jako režisér točit samostatně.

K jeho nejznámějším televizním seriálům patří Záhada hlavolamu (1969), Svatební cesta do Jiljí (1983), Přítelkyně z domu smutku (1992) či seriál Zdivočelá země (1997, 2001, 2008, 2012).

Jako režisér je Hynek Bočan podepsán pod filmy Soukromá vichřice (1967), Plavení hříbat (1976), oblíbenou pohádkou na motivy Boženy Němcové S čerty nejsou žerty (1984) či snímkem Bumerang (1996) natočeným podle příběhu Jiřího Stránského o politických vězních v uranových lágrech na Příbramsku.  Představitel jedné z hlavních rolí – Jiří Schmitzer byl roku 1997 oceněn Českým lvem.